Vol 7, No 1 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Review Article

Pooja Mittal, Sujata Singh, Archana Singh, Indrakant Kumar Singh
PDF
1-12
Rajneesh Kaur, Raman Singh, Priyanka Ahlawat, Parul Kaushik, Kuldeep Singh
PDF
13-26
Bhupender S. Chhikara, Brijesh Rathi, Jyoti Singh, Poonam FNU
PDF
63-72

Research Articles

Nidhi Singh, Shridhar Satpute, Naveen Polkam, Ravi Kant, Jaya Shree Anireddy, Deepa Panhekar, Jaya Pandey
PDF
27-40
Radhakrishna Gopala Pillai
PDF
41-46
Vaishali Chandel, Mitul Srivastava, Ashutosh Srivastava, Shailendra Asthana, Dhruv Kumar
PDF
47-54
Priyanka Khyaliya, Ahanthem Priyanca Devi, Sudesh Kumar, Ravi Kant, Keshav Lalit Ameta
PDF
55-62