Vol 8, No 2 (2020)

Table of Contents

Review Article

Amritpal Kaur, Monika Gupta
PDF
31-40
Rajiv Kumar, M.P. Chaudhary, M.A. Shah, Karuna Mahajan
PDF
57-69

Articles

Indu Nashier Gahlawat, Poonam Lakra, Jyoti Singh, Bhupender S. Chhikara
PDF
12-20
Virendra Vikram Singh, Lokesh Kumar Pandey, Pushpendra Kumar Sharma, Utpal Biswas, Kumaran Ganesan, Mannan Boopathi
PDF
41-50
Gangavarapu K Prasad, Virendra Vikram Singh, Lokesh Kumar Pandey, Pushpendra Kumar Sharma, Anuradha Baghel, Kumaran Ganesan, Jyoti Acharya, Arvind Kumar Gupta
PDF
51-56

Biological Sciences

Indu Nashier Gahlawat
PDF
21-30